OSP Grzybowice

Na wyposażeniu OSP Grzybowice znajdziemy 1 średni pojazd gaśniczy. Numery operacyjne OSP to 679[S]


Pojazdem gaśniczym znajdującym się na wyposażeniu jednostki jest 679[S]23 Star 66 zabudowany przez Bocar. Pojazd posiada na sobie 2,300 litrów wody oraz 230 litrów środka pianotwórczego, jego autopompa osiąga do 1600 l/min. Wóz wyposażony jest w napęd 6×6 a jego załoga liczy 6 osób w systemie 1+1+4. Pojazd został zakupiony od jednostki OSP Kazuń Polski w 2017 roku.


Zarząd

Prezes jednostki: Dariusz Lis

Wiceprezes: ś.p Kamil Małogowski

Naczelnik jednostki: Błażej Bioly

Z-ca naczelnika jednostki: Grzegorz Walędzik

Skarbnik: Joanna Małogowska

Gospodarz: Dariusz Walędzik

Sekretarz: Łukasz Żychoń

Email: ospgrzybowice@onet.pl

bezpośredni przełożony: Związek Ochotniczych Straży Pożarnych w Zabrzu


Jednostka Posiada swoją Młodzieżową Drużynę Pożarniczą
Jeśli chcesz aby twoje dziecko od najmłodszych lat uczyło się pracy zespołowej, strażackich tradycji oraz cennych wartości, zgłoś się do władz jednostki i zapisz swoje dziecko.