OSP Grzybowice

Na wyposażeniu OSP Grzybowice znajdziemy 1 średni pojazd gaśniczy. Numery operacyjne OSP to 679[S]


679[S]23 GBA

PODWOZIE
Producent: Star
Model: 266
Typ: 6×6
Rok produkcji: 19??

NADWOZIE
Producent: Bocar
Ilość wody: 2300 litrów
Ilość śr. Pianotwórczego: 230 litrów
Wydajność pompy: 1600 litrów/minutę
Załoga: 1+1+4

Dodatkowe informacje: Pojazd zakupiony od jednostki OSP Kazuń Polski w 2017 roku.


Zarząd

Prezes jednostki: Dariusz Lis

Wiceprezes: ś.p Kamil Małogowski

Naczelnik jednostki: Błażej Bioly

Z-ca naczelnika jednostki: Grzegorz Walędzik

Skarbnik: Joanna Małogowska

Gospodarz: Dariusz Walędzik

Sekretarz: Łukasz Żychoń

Email: ospgrzybowice@onet.pl


bezpośredni przełożony: Związek Ochotniczych Straży Pożarnych w Zabrzu


Jednostka Posiada swoją Młodzieżową Drużynę Pożarniczą
Jeśli chcesz aby twoje dziecko od najmłodszych lat uczyło się pracy zespołowej, strażackich tradycji oraz cennych wartości, zgłoś się do władz jednostki i zapisz swoje dziecko.