OSP Kończyce

Na wyposażeniu OSP Kończyce znajdziemy 2 ciężkie pojazdy gaśnicze. Numery operacyjne OSP to 679[S].


Pierwszy ciężki pojazd gaśniczy to 679[S]25 Jelcz 004 zabudowany przez Jelczańskie Zakłady Samochodowe. Pojazd posiada na sobie 6 ton wody oraz 600 litrów środka pianotwórczego, jego autopompa osiąga wydajność do 3200 l/min. Jego załoga liczy 4 osób w systemie 1+1+1+1. Pojazd przekazany został przez Jednostkę Ratowniczo-Gaśniczą w Rudzie Śląskiej.


Drugi ciężki pojazd gaśniczy to 679[S]26 Jelcz 422 zabudowany przez Jelczańskie Zakłady Samochodowe. Pojazd posiada na sobie 5 ton wody oraz 500 litrów środka pianotwórczego, jego autopompa osiąga wydajność do 2400 l/min. Wóz wyposażony jest w napęd 4×2 a jego załoga liczy 6 osób w systemie 1+1+4. Pojazd przekazany został przez Jednostkę Ratowniczo-Gaśniczą w Zabrzu w 2008 roku, miejsce Jelcza zastąpiła wtedy Scania. W 2021 samochód przeszedł remont skrytek oraz oznakowania dzięki wygraniu w Budżecie Partycypacyjnym wygranym w 2020 roku.


Prezes jednostki: Adam Widera

Naczelnik jednostki: Andrzej Kapica

Z-ca naczelnika jednostki: Henryk Widera

Wiceprezes jednostki: Paweł Strugacz

Email: ospkonczyce@gmail.com

bezpośredni przełożony: Związek Ochotniczych Straży Pożarnych w Zabrzu