OSP Kończyce

Na wyposażeniu OSP Kończyce znajdziemy 2 ciężkie pojazdy gaśnicze. Numery operacyjne OSP to 679[S].


679[S]25

PODWOZIE
Producent: Jelcz
Model: 325
Typ: 4×2
Rok produkcji: 19??

NADWOZIE
Producent: Jelczańskie Zakłady Samochodowe
Ilość wody: 6000 litrów
Ilość śr. Pianotwórczego: 600 litrów
Wydajność pompy: 3200 litrów/minutę
Załoga: 1+1+1+1

Dodatkowe informacje: Pojazd przekazany przez JRG Ruda Śląska.


679[S]26

PODWOZIE
Producent: Jelcz
Model: 422
Typ: 4×2
Rok produkcji: 19??

NADWOZIE
Producent: Jelczańskie Zakłady Samochodowe
Ilość wody: 5000 litrów
Ilość śr. Pianotwórczego: 500 litrów
Wydajność pompy: 3200 litrów/minutę
Załoga: 1+1+4

Dodatkowe informacje: Pojazd przekazany przez JRG Zabrze w 2008 roku. W 2021 samochód przeszedł remont skrytek oraz oznakowania dzięki wygraniu w Budżecie Partycypacyjnym w 2020 roku.


Prezes jednostki: Adam Widera

Naczelnik jednostki: Andrzej Kapica

Z-ca naczelnika jednostki: Henryk Widera

Wiceprezes jednostki: Paweł Strugacz

Email: ospkonczyce@gmail.com


bezpośredni przełożony: Związek Ochotniczych Straży Pożarnych w Zabrzu