Komenda Miejska PSP w Zabrzu

Na wyposażeniu KM PSP Zabrze znajdziemy pięć pojazdów specjalnych w tym dwa samochody operacyjne, oraz trzy pojazdy kwatermistrzowskie z tego jeden posiadający HDS. Numery operacyjne KM PSP to 670[S]. W skład Komendy wchodzi jeden Wydział oraz cztery Sekcję, na jej terenie operacyjnym znajdują się cztery jednostki OSP.


670[S]90 SLOp

PODWOZIE
Producent: Hyundai
Model: Tucson
Typ: 4×2
Rok Produkcji: 2020

NADWOZIE
Załoga 1+1+3

Dodatkowe informacje: Brak.


670[S]91 SLOp

PODWOZIE
Producent: Skoda
Model: Octavia
Typ: 4×2
Rok produkcji: 2014

NADWOZIE
Załoga: 1+1+2

Dodatkowe informacje: Brak.


670[S]81 SLKw

PODWOZIE
Producent: Renault
Model: Traffic
Typ: 4×2
Rok produkcji: 2015

NADWOZIE
Załoga: 1+2+6

Dodatkowe informacje: Brak.


670[S]82 SKw

PODWOZIE
Producent: Scania
Model: P380
Typ: 4×4
Rok produkcji: 2015

NADWOZIE
Załoga: 1+1+1

Dodatkowe informacje: Zakupiony w wyniku przetargu KW PSP Łódź, w ramach programu “Zwiększenie skuteczności prowadzenia długotrwałych akcji ratowniczych”.

670[S]83 SLKw

PODWOZIE
Producent: Opel
Model: Vivaro
Typ: 4×2
Rok produkcji: 2021

NADWOZIE
Załoga: 1+1+3

Dodatkowe informacje: Brak.


Komendant Miejski PSP w Zabrzu
Imię i nazwisko: st. bryg. Tomasz Bajerczak
Telefon: (32) 376-09-93
Fax: (32) 278-17-77
e-mail: straz@psp.zabrze.pl

Zastępca Komendanta Miejskiego
Imię i nazwisko: bryg. mgr inż. Wojciech Dela
tel: (32) 376-09-92
fax: (32) 278-17-77
e-mail: zastepca@psp.zabrze.pl

Bezpośredni przełożony: Śląski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej

1 lipca 1992 roku Komenda Rejonowa Straży Pożarnych wraz z Zawodową Strażą Pożarną w Zabrzu przekształcona została w Komendę Rejonową Państwowej Straży Pożarnej i Jednostkę Ratowniczo-Gaśniczą. Komendantem rejonowym został bryg. Jan Buk, a jego zastępcą st. kpt. inż. Jacek Kycia. Pierwszym dowódcą JRG w Zabrzu mianowany został kpt.mgr inż. Bogdan Brol. W październiku 1993 roku dowódcą JRG został mł.kpt. inż. Jerzy Matusiak.

Na wniosek komendanta wojewódzkiego komendant główny powołał 1.08.1993 roku na stanowisko komendanta rejonowego st. kpt. Jacka Kycię.

Z dniem 1.12.1993r. zastępcą komendanta rejonowego został st. asp. Henryk Banach. W roku 1999 w związku z reformą administracyjną kraju Komenda Rejonowa stała się Komenda Miejską Państwowej Straży Pożarnej. Wówczas Regulamin organizacyjny przewidywał dwa stanowiska zastępcy komendanta miejskiego – drugim zastępcą został powołany kpt. Jerzy Matusiak. W związku z jego awansem – dowódcą JRG został kpt. Jerzy Nierobisz. 31 lipca 2006r. w stan spoczynku przeszedł st. kpt. Henryk Banach. W tym czasie regulamin organizacyjny komendy przewiduje tylko  jedno stanowisko zastępcy komendanta, które to piastuje nadal st. kpt. Jerzy Matusiak. Ten ostatni odchodzi na emeryturę 8 stycznia 2010r. Na podstawie decyzji Komendanta Wojewódzkiego PSP w Katowicach od 15.01.2010r. obowiązki zastępcy komendanta miejskiego pełni mł. bryg. Kamil Kwosek, który zostaje ostatecznie powołany na to stanowisko od 1.07.2010r i pełni służbę do 23 lutego 2021r kiedy to przekazuje swoje obowiązki starszemu brygadierowi Tomaszowi Bajerczakowi.