Komenda Miejska PSP w Zabrzu

Na wyposażeniu KM PSP Zabrze znajdziemy 4 pojazdy specjalne, 2 samochody operacyjne, dwa busy, oraz jeden pojazd z wysięgnikiem. Numery operacyjne KM PSP to 670[S]. Dodatkowo w Komendzie znajduje się jeden Wydział oraz 4 Sekcje.


Pierwszym pojazdem operacyjnym jest SLOp 670[S]90 Hyundai Tucson, pojazd trafił do Zabrzańskiej komendy pod koniec 2020 roku. Hyundai zastąpił wysłużone BMW 7 (E38).


Drugim pojazdem operacyjnym jest SLOp 670[S]91 Skoda Octavia, po kolizji pojazd przeszedł lekki remont, w którym został doposażony m.in. w belkę świetlną na dachu.


Trzecim pojazdem należącym do KM jest SLKw 670[S]81 Renault Trafic, pojazd najczęściej służący do przewiezienia sprzętu lub personelu na teren akcji.


Czwartym pojazdem jest SKw 670[S]82 Scania P380 zabudowana przez firmę Wawrzaszek Inżynieria Samochodów Specjalnych WISS, pojazd pełni funkcję Kwatermistrzowską. Zakupiony w wyniku przetargu KW PSP Łódź, w ramach programu “Zwiększenie skuteczności prowadzenia długotrwałych akcji ratowniczych”


Komendant Miejski PSP w Zabrzu
Imię i nazwisko: st. bryg. Tomasz Bajerczak
Telefon: (32) 376-09-93
Fax: (32) 278-17-77
e-mail: straz@psp.zabrze.pl

Zastępca Komendanta Miejskiego
Imię i nazwisko: bryg. mgr inż. Wojciech Dela
tel: (32) 376-09-92
fax: (32) 278-17-77
e-mail: zastepca@psp.zabrze.pl

Bezpośredni przełożony: Śląski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej

1 lipca 1992 roku Komenda Rejonowa Straży Pożarnych wraz z Zawodową Strażą Pożarną w Zabrzu przekształcona została w Komendę Rejonową Państwowej Straży Pożarnej i Jednostkę Ratowniczo-Gaśniczą. Komendantem rejonowym został bryg. Jan Buk, a jego zastępcą st. kpt. inż. Jacek Kycia. Pierwszym dowódcą JRG w Zabrzu mianowany został kpt.mgr inż. Bogdan Brol. W październiku 1993 roku dowódcą JRG został mł.kpt. inż. Jerzy Matusiak.

Na wniosek komendanta wojewódzkiego komendant główny powołał 1.08.1993 roku na stanowisko komendanta rejonowego st. kpt. Jacka Kycię.

Z dniem 1.12.1993r. zastępcą komendanta rejonowego został st. asp. Henryk Banach. W roku 1999 w związku z reformą administracyjną kraju Komenda Rejonowa stała się Komenda Miejską Państwowej Straży Pożarnej. Wówczas Regulamin organizacyjny przewidywał dwa stanowiska zastępcy komendanta miejskiego – drugim zastępcą został powołany kpt. Jerzy Matusiak. W związku z jego awansem – dowódcą JRG został kpt. Jerzy Nierobisz. 31 lipca 2006r. w stan spoczynku przeszedł st. kpt. Henryk Banach. W tym czasie regulamin organizacyjny komendy przewiduje tylko  jedno stanowisko zastępcy komendanta, które to piastuje nadal st. kpt. Jerzy Matusiak. Ten ostatni odchodzi na emeryturę 8 stycznia 2010r. Na podstawie decyzji Komendanta Wojewódzkiego PSP w Katowicach od 15.01.2010r. obowiązki zastępcy komendanta miejskiego pełni mł. bryg. Kamil Kwosek, który zostaje ostatecznie powołany na to stanowisko od 1.07.2010r i pełni służbę do 23 lutego 2021r kiedy to przekazuje swoje obowiązki starszemu brygadierowi Tomaszowi Bajerczakowi.