- Wydarzenia

Wypadek masowy pod Centrum Handlowym – W jednym z pojazdów była bomba! Ćwiczenia pk „KARAMBOL 2023”! [ZDJĘCIA]

19 października 2023r. na terenie parkingu Centrum Handlowego M1 przy ul. Szkubacza 1 w Zabrzu jednostki Państwowej Straży Pożarnej oraz Ochotniczej Straży Pożarnej z miasta Zabrze prowadziły ćwiczenia pod kryptonimem „KARAMBOL 2023”.

Głównym celem ćwiczeń było doskonalenie umiejętności prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych podczas wypadków komunikacyjnych z dużą ilością osób poszkodowanych, a także sprawdzenie mobilności i umiejętności współdziałania jednostek Państwowej Straży Pożarnej, Ochotniczej Straży Pożarnej z miasta Zabrze z pozostałymi służbami.

W ćwiczeniach wzięło udział 10 samochodów ratowniczo-gaśniczych 45 strażaków Państwowej Straży Pożarnej oraz Ochotniczej Straży Pożarnej, funkcjonariusze Policji, Straży Miejskiej, Zespoły Ratownictwa Medycznego, klasy mundurowe ze szkoły Zespołu Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Zabrzu przy Placu Traugutta 1, jak również całe kierownictwo Komendy Miejskiej PSP w Zabrzu oraz kierownictwo samorządu i instytucji z terenu miasta Zabrze.

W sumie w ćwiczeniach wzięło udział około 100 funkcjonariuszy ze wszystkich służb współdziałających podczas ćwiczeń. 30 pozorantów wystawił Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Zabrzu.

Wśród gości zaproszonych na ćwiczenia przybyli między innymi: Pani dr Małgorzata Mańka-Szulik – Prezydenta Miasta Zabrze, Pani Łucja Chrzęstek-Bar – Przewodnicząca Rady miasta Zabrze, Pan Joachim Wienchor – Przewodniczący Komisji Prawa i Bezpieczeństwa Publicznego, Pan Damian Trześniewski – Przewodniczący Komisji Sportu, Turystyki i Rekreacji,Pan Leszek Kula – Główny Inżynier Miasta Zabrze, insp. Dariusz Kopeć – Komendant Miejski Policji w Zabrzu, Zbigniew Juskowiak – Komendant Straży Miejskiej w Zabrzu,  Pan Artur Nowakowski – Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności, Pan Grzegorz Mojszczak – Dyrektor Centrum Handlowego M1 w Zabrzu, Pani Ilona Marczuk-Behr – Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego, Pani Arleta Mrugała – Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny, Sławomir Czypczar – Prezes Grupy Ratownictwa PCK Zabrze.

Po zakończeniu ćwiczeń głos zabrał Komendant Miejski PSP w Zabrzu st. bryg. Tomasz Bajerczak, który podsumował cały ich przebieg, a także podziękował wszystkim funkcjonariuszom i służbom współdziałającym. Zaznaczył, iż podczas takich ćwiczeń wszystkie służby zdobywają doświadczenie niezbędne do szybkiego i skutecznego reagowania w czasie wszelkiego rodzaju zagrożeń.

Głos zabrała również  Prezydenta Miasta Zabrze Pani dr Małgorzata Mańka-Szulik, która podziękowała wszystkim służbom oraz osobom zaangażowanym w organizacje ćwiczeń, a także pogratulowała wysokiego wyszkolenia i profesjonalizmu funkcjonariuszom zabrzańskich jednostek PSP i OSP oraz służbom współdziałającym.

Źródło: KM PSP Zabrze

Fot. Dominik B. – ZABRZE112.pl

no images were found


Fot. Katarzyna B. – ZABRZE112.pl

no images were found