- Inne

Apel dotyczący Przechowywania Paliwa

Apelujemy!

Aby nie przechowywać oraz skupować paliwa do zbiorników bez atestów!

Podczas przewożenia paliwa, benzyna nieustannie się miesza tworząc tym samym ładunek elektrostatyczny który może doprowadzić do zapłonu!

Jeżeli koniecznie potrzebujesz większej ilości paliwa transportuj go tylko w atestowanych kanistrach produkowanych z materiałów odprowadzających ładunek elektrostatyczny, szczelnie zamykane oraz odporne na stłuczenia.

Nie gromadź paliwa. Pamiętaj! Paliwa płynne stwarzają poważne zagrożenie ze względu na łatwopalność oraz wybuchowość par zmieszanych z powietrzem, oraz toksyczność!

Warunki bezpiecznego przechowywania znajdziesz w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. W sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów.

Źródło: RATUJEMY.sepiak

Fot. Poglądowe ZABRZE112.pl