Lotnicze Pogotowie Ratunkowe

Lotnicze Pogotowie Ratunkowe prowadzi działalność w dwudziestu jeden bazach stałych, w których stacjonują śmigłowcowe zespoły ratownictwa medycznego. W Zespole Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego (HEMS – od ang. Helicopter Emergency Medical Service) znajduje się pilot, ratownik medyczny/pielęgniarka i lekarz.


Ratownik-4 HEMS Katowice


Ratownik-6 HEMS Kraków


Ratownik-23 HEMS Opole


Lotnicze Pogotowie Ratunkowe kontynuuje tradycję przedwojennego i powojennego lotnictwa sanitarnego w Polsce. Obecna forma organizacyjna LPR funkcjonuje od 2000 r.

LPR pełni funkcje w zakresie:

  1. ratownictwa medycznego (loty do wypadków i nagłych zachorowań i udzielanie pomocy ich ofiarom);
  2. lotniczego transportu sanitarnego wykonywanego poza zadaniami systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego (transport pacjentów wymagających opieki medycznej pomiędzy podmiotami leczniczymi);
  3. lotniczego transportu medycznego spoza granic kraju (np. transport do Polski obywateli naszego kraju, ofiar wypadków lub nagłych zachorowań);
  4. lotniczego transportu medycznego poza granice kraju.


Źródło: gov.pl
Fot. ZABRZE112.pl