OSP Mikulczyce

Za oficjalną datę rozpoczęcia działalności OSP w Mikulczycach przyjęto 2 sierpnia 1899r, jednostka należy do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Na swoim wyposażeniu posiada trzy samochody ratowniczo-gaśnicze.


679[S]21 GBA

PODWOZIE
Producent: Renault
Model: Midlum
Typ: 4×4
Rok produkcji: 2004

NADWOZIE
Producent: WISS
Ilość wody: 2000 litrów
Ilość śr. Pianotwórczego: 200 litrów
Wydajność pompy: 1700 litrów/minutę
Załoga: 1+1+4

Dodatkowe informacje: Pojazd przekazany został przez JRG Zabrze w 2020 roku. W 2023 samochód przeszedł remont dzięki wygraniu w Budżecie Partycypacyjnym w 2022 roku.


679[S]24 GLBM

PODWOZIE
Producent: Volkswagen
Model: Crafter
Typ: 4×4
Rok produkcji: 2022

NADWOZIE
Producent: FHUP PERFEKT Pojazdy Pożarnicze
Ilość wody: 300 litrów
Ilość śr. Pianotwórczego: 30 litrów
Załoga: 1+1+4

Dodatkowe informacje: Pojazd pozyskany został w 2022 roku, część kwoty zagwarantowała wygrana w Budżecie Obywatelskim w 2020 roku, drugą część pozyskano z Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.


679[S]22 GLM

PODWOZIE
Producent: Żuk
Model: A15
Typ: 2×2
Rok produkcji: 1991

NADWOZIE
Załoga: 1+1+6

Dodatkowe informacje: Pojazd został zastąpiony przez 679[S]24 GLBM w czerwcu 2022 roku, dalsze losy pojazdu na chwile obecną nie są znane.


Zarząd

Prezes jednostki: Kazimierz Braun

Naczelnik jednostki: Bogusław Trojanowski

Z-ca naczelnika jednostki: Grzegorz Cheba

Skarbnik: Olga Cheba

Gospodarz: Szymon Listing

Sekretarz: Janek Majewski

Email: osp.mikulczyce@interia.pl


Jednostka Posiada swoją Młodzieżową Drużynę Pożarniczą
Jeśli chcesz aby twoje dziecko od najmłodszych lat uczyło się pracy zespołowej, strażackich tradycji oraz cennych wartości, zgłoś się do władz jednostki i zapisz swoje dziecko.


Za oficjalną datę rozpoczęcia działalności Ochotniczej Straży Pożarnej w Mikulczycach przyjęto 2 sierpnia 1899r, kiedy to odbyło się zebranie założycielskie. Wtedy to powołano zarząd, ulokowano straż przy gminie, zakupiono odpowiedni sprzęt, a poza ochotnikami zobowiązano miejscowych mężczyzn w wieku od 25-45 lat do odbywania służby w czasie omłotów i okresie zimowym. Liczne dowody świadczą o tym, że około 200 członków pełniło służbę nie tylko pod względem ppoż., lecz również służyło dla ochrony porządku publicznego zabezpieczając liczne zabawy i imprezy organizowane dla mieszkańców Mikulczyc . Zaplecze ochotniczej straży pożarnej zaczęto budować w 1914 roku, o czym świadczą odnalezione dokumenty w Urzędzie Miejskim w Zabrzu: W 1924 roku wybudowany został budynek mieszkalny razem z boksami garażowymi. W tym też roku został jednostce ufundowany i nadany sztandar przez społeczeństwo kupieckie Mikulczyc. A jeszcze przed rozpoczęciem działalności w lutym 1899 r. Mikulczycach było 116 strażaków, obowiązkowych płatników było 75. Siedzibą straży były pomieszczenia parterowe znajdujące się z tyłu obecnego budynku garaży Po wojnie w roku, 1957 kiedy Związek O.S.P. ponownie zaczął swą działalność wybrano nowy Zarząd Jednostka rozwijała się w szybkim tempie. Organizowano obozy, biwaki. W 1961 r. założono jedną z pierwszych drużyn harcersko – pożarniczych