OSP Grzybowice

Za oficjalny rok powstania jednostki przyjmuje się 1928, jednostka należy do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Na swoim wyposażeniu posiada jeden samochód ratowniczo-gaśniczy.


679[S]23 GBA

PODWOZIE
Producent: Star
Model: 266
Typ: 6×6
Rok produkcji: 1988

NADWOZIE
Producent: Bocar
Ilość wody: 2300 litrów
Ilość śr. Pianotwórczego: 230 litrów
Wydajność pompy: 1600 litrów/minutę
Załoga: 1+1+4

Dodatkowe informacje: Pojazd zakupiony od jednostki OSP Kazuń Polski w 2017 roku.


Zarząd

Prezes jednostki: Dariusz Lis

Wiceprezes: Dariusz Walędzik

Naczelnik jednostki: Grzegorz Vorreiter

Z-ca naczelnika jednostki: Marek Ruciński

Sekretarz: Patrycja Rucińska

Skarbnik: Joanna Piernikarczyk

Gospodarz: Jacek Bioly

Email: ospgrzybowice@onet.pl


Jednostka Posiada swoją Młodzieżową Drużynę Pożarniczą
Jeśli chcesz aby twoje dziecko od najmłodszych lat uczyło się pracy zespołowej, strażackich tradycji oraz cennych wartości, zgłoś się do władz jednostki i zapisz swoje dziecko.