Policja

Komenda Miejska Policji w Zabrzu

W skład Komendy Miejskiej Policji w Zabrzu wchodzi obecnie 5 komisariatów, 4 wydziały oraz 8 zespołów.


Wydziały i Referaty:
Wydział Ruchu Drogowego
Wydział Kryminalny

Referat ds. Przestępczości Nieletnich
Wydział Prewencji

Referat ds. Wykroczeń
Wydział do Walki z Przestępczością Gospodarczą


Zespoły:
Zespół Teleinformatyki
Zespół Techniki Kryminalistycznej
Zespół Dyżurnych
Zespół Kontroli
Zespół Kadr i Szkolenia
Zespół Prezydialny
Zespół Finansów i Zaopatrzenia
Zespół ds. Ochrony Informacji Niejawnych

Jednoosobowe Stanowisko ds. Prasowo Informacyjnych


Na terenie operacyjnym Komendy Miejskiej Policji w Zabrzu znajduje się 5 komisariatów.


Kierownictwo jednostki

KOMENDANT MIEJSKI POLICJI W ZABRZU

insp. Dariusz Kopeć


I ZASTĘPCA KOMENDANTA MIEJSKIEGO POLICJI W ZABRZU

mł. insp. Tomasz Melaniuk


ZASTĘPCA KOMENDANTA MIEJSKIEGO POLICJI W ZABRZU

nadkom. Sebastian Makowski