SGRW Radzionków

Na wyposażeniu SGRW Radzionków znajdują się dwa pojazdy Ratownictwa Wysokościowego, jeden lekki oraz jeden średni.

SGRW realizuje zadania z zakresu ratownictwa wysokościowego w miejscach trudnodostępnych poza zasięgiem tradycyjnych urządzeń ratowniczych. Do zadań z użyciem sprzętu wysokościowego zaliczamy:
wydobywanie i ewakuację ludzi poszkodowanych lub zagrożonych podczas pożarów, awarii i katastrof
docieranie do obiektów, pomieszczeń i urządzeń w celu likwidacji lub ograniczenia zagrożenia dla życia i zdrowia, prowadzenie rozpoznania zagrożeń, wsparcie działań ratowniczo – gaśniczych, współdziałanie z innymi służbami ratowniczymi.


632[S]71 SRWys

PODWOZIE
Producent: Renault
Model: Midlum
Typ: 4×4
Rok produkcji: 2008

NADWOZIE
Producent: WISS
Załoga: 1+1+1

Dodatkowe informacje: Brak.


632[S]72 SLRWys

PODWOZIE
Producent: Ford
Model: Ranger
Typ: 4×4
Rok produkcji: 2015

NADWOZIE
Producent: Frank Cars
Załoga: 1+1+3

Dodatkowe informacje: Brak.


Materiał zawarty na stronie powstał we współpracy z: CzerwoneSamochody.com