- Wydarzenia

Ćwiczenia Powiatowe Straży Pożarnej w Zabrzu

22 września 2021r. na terenie elektrociepłowni Fortum przy ulicy Wolności 416 w Zabrzu jednostki Państwowej Straży Pożarnej oraz Ochotniczej Straży Pożarnej z miasta Zabrze prowadziły ćwiczenia.

Ćwiczenia rozpoczęły się o godzinie 11:00, a teren zakładu został wykorzystany do wspólnych działań, w trakcie których ćwiczono m.in.:

  • sprawdzenie i doskonalenie umiejętności obsady Stanowiska Kierowania Komendanta Miejskiego PSP w zakresie dysonowania sił i środków do zdarzenia oraz znajomość zasad organizacji łączności radiowej,
  • doskonalenie umiejętności dowódczych na poszczególnych poziomach kierowania działaniami,
  • doskonalenie organizacji łączności na poziomie taktycznym,
  • doskonalenie dyspozycyjności, mobilności i realizacji zadań przez jednostki włączone do ksrg z terenu miasta Zabrze oraz pozostałych służb biorących udział w ćwiczeniach,
  • doskonalenie umiejętności prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych przez jednostki OSP z terenu miasta Zabrze,
  • praktyczne sprawdzenie możliwości zaopatrzenia w wodę na miejscu prowadzonych działań,
  • przygotowanie zakładu i całego personelu na sytuacje zagrożenia, które mogą wystąpić w czasie pracy oraz praktyczne sprawdzenie urządzeń przeciwpożarowych będących na wyposażeniu zakładu.

W ćwiczeniach wzięło udział 10 samochodów ratowniczo gaśniczych, 42 strażaków Państwowej Straży Pożarnej oraz Ochotniczej Straży Pożarnej jak również całe kierownictwo Komendy Miejskiej PSP w Zabrzu.

Dodatkowo cały przebieg ćwiczeń był obserwowany przez zaproszonych gości, z którymi na co dzień jednostki Państwowej Straży Pożarnej współdziałają podczas działań ratowniczo-gaśniczych, a także przedstawiciele samorządu terytorialnego oraz kierownictwo zakładu.

Wśród gości zaproszonych na ćwiczenia przybyli między innymi: Pan Krzysztof Lewandowski – Zastępca Prezydenta Miasta Zabrze, Pan Joachim Wienchor – Przewodniczący Komisji Prawa i Bezpieczeństwa Publicznego, mł. insp. Tomasz Melaniuk – Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Zabrzu, Zbigniew Juskowiak – Komendant Straży Miejskiej w Zabrzu, Arkadiusz Półtorak – Zastępca Komendanta Straży Miejskiej w Zabrzu,  Pan Artur Nowakowski – Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności, Pani Ilona Marczuk-Behr – Państwowy Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego, Pani Arleta Mrugała – Powiatowy Inspektor Sanitarny, Pan Janusz Famulicki – Naczelnik Wydziału Ekologii oraz Pan Piotr Niemiec – Prezes Zarządu Zabrzańskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji.

Po zakończeniu ćwiczeń głos zabrał Zastępca Prezydenta Miasta Zabrze Krzysztof Lewandowski, który wysoko ocenił współdziałanie służb oraz podziękował wszystkim ćwiczącym.

Ze strony właściciela zakładu głos zabrał Pan Piotr Górnik – Prezes Fortum Power and Heat Polska. Nadmienił, „iż w Fortum dbamy o bezpieczeństwo na różnych poziomach – przede wszystkim naszych pracowników, których regularnie szkolimy w zakresie zasad BHP. Dbamy też o bezpieczeństwo naszych instalacji, stale je monitorując, ulepszając i zlecając regularne przeglądy techniczne. Ćwiczenia strażaków to także element dbania o wspólne bezpieczeństwo naszych sąsiadów i środowiska. Dzięki temu, że odbywają się na terenie elektrociepłowni w Zabrzu, strażacy mogą lepiej poznać topografię naszego zakładu i zidentyfikować ewentualne ryzyka, a my mamy okazję do przetestowania procedur bezpieczeństwa Fortum w praktyce”.

Na zakończenie głos zabrał Komendant Miejski PSP w Zabrzu st. bryg. Tomasz Bajerczak, który podsumował cały ich przebieg, a także podziękował wszystkim funkcjonariuszom i służbom współdziałającym wspólnie podczas działań. Zaznaczył, iż podczas takich ćwiczeń wszystkie służby zdobywają doświadczenie niezbędne do szybkiego i skutecznego reagowania w czasie wszelkiego rodzaju zagrożeń.

Źródło: KM PSP Zabrze Fot. KM PSP Zabrze