- Zdarzenia

Działania „Bezpieczne skrzyżowanie” na zabrzańskich drogach

W celu zwiększenia bezpieczeństwa w rejonie skrzyżowań na terenie Zabrza policjanci od godziny 14.00 do późnych godzin wieczornych prowadzą dzisiaj działania pod nazwą „Bezpieczne skrzyżowanie”. Uwaga mundurowych skierowana jest na naruszenia przepisów ruchu drogowego w rejonie skrzyżowań, ponieważ tam najczęściej dochodzi do zdarzeń drogowych w naszym mieście.

Działania prowadzone są, aby zwiększyć bezpieczeństwo w rejonie skrzyżowań na terenie miasta. Mundurowi obserwują skrzyżowania oraz rejony miejsc, gdzie najczęściej dochodzi do potrąceń pieszych.

Zasadniczym celem takich działań jest przede wszystkim ograniczenie oraz w miarę możliwości wyeliminowanie zdarzeń drogowych w rejonie skrzyżowań, a także zapobieganie popełnianiu wykroczeń.

Pamiętajmy, że wypadki drogowe zazwyczaj nie są przypadkiem. Prawie za każdym zdarzeniem kryje się niebezpieczne zachowanie kierowcy lub pieszego. Wielu tragedii można byłoby uniknąć, gdyby przestrzegane były elementarne zasady ostrożności i bezpieczeństwa. Poniżej zwracamy uwagę na proste, lecz niezwykle ważne zasady, które zwiększają bezpieczeństwo ruchu drogowego.

  • Respektuj przepisy ruchu drogowego, w szczególności w zakresie przestrzegania dozwolonych limitów prędkości, stanu trzeźwości korzystania z pasów bezpieczeństwa i właściwego przewożenia dzieci w pojazdach
  • Dostosuj  prędkość do warunków atmosferycznych, drogowych, swoich umiejętności oraz stanu psychofizycznego
  • Sygnalizuj swoje manewry na drodze z takim wyprzedzeniem i w taki sposób, by były widoczne dla innych uczestników ruchu
  • Zawsze zwalniaj przed przejściami dla pieszych, przystankami komunikacji publicznej oraz przed skrzyżowaniami
  • Nie wyprzedzaj, ani nie omijaj pojazdów w rejonie przejść dla pieszych, przystanków oraz na samych przejściach

Źródło: KMP Zabrze