- Inne

Koniec Zakładu Karnego w Zabrzu

Jak podaje Zakład Karny w Zabrzu na swoim profilu Facebook’owym, ZK Zabrze zarządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 listopada 2021r. w dniu 30 listopada 2021r. zostaje zniesiony.

Lecz to nie całkowity koniec działalności jednostki, od teraz ZK Zabrze będzie pełniło funkcje Oddziału Zewnętrznego w Zabrzu Aresztu Śledczego w Bytomiu.

Zarządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 listopada 2021r. w dniu 30 listopada 2021r. Zakład Karny w Zabrzu zostaje zniesiony. Jednocześnie zarządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 listopada 2021r. z dniem 1 grudnia 2021r. zostaje utworzony Oddział Zewnętrzny w Zabrzu Aresztu Śledczego w Bytomiu. Wszelkie nowe informacje dotyczące działalności Oddziału Zewnętrznego w Zabrzu dostępne będą na stronie Areszt Śledczy w Bytomiu. – informuje na swoim profilu ZK Zabrze.

Fot. Poglądowe