- Inne

Nowe władze Oddziału Miejskiego ZOSP w Zabrzu!

W dniu 1 grudnia w remizie OSP Kończyce odbył się Zjazd Oddziału Miejskiego Związku OSP RP w Zabrzu, podsumowano na nim m.in. dotychczasową kadencję zarządu, udzielono absolutorium oraz przyjęto uchwały programowe.

Na zjeździe podsumowano dotychczasową kadencję zarządu, udzielono absolutorium oraz przyjęto uchwały programowe. Jako najważniejszy cel nowy zarząd stawia na zwiększenie gotowości bojowej, pozyskiwanie młodzieży oraz współpraca z samorządem. Po 16 latach kierowania Zarządem Miejskim z funkcji prezesa zrezygnował dh Roman Molata, któremu wszyscy uczestnicy Zjazdu podziękowali za pracę na rzecz Związku OSP RP.

Oprócz druhów w wydarzeniu uczestniczyli również:
Prezydent Zabrza – Małgorzata Mańka-Szulik
Przewodnicząca Rady Miasta – Łucja Chrzęstek-Bar
Komendant Miejski PSP – st. bryg. Tomasz Bajerczak
Zastępca Komendanta Miejskiego PSP – bryg. Wojciech Dela
Radni Rady Miasta: Damian Trześniewski oraz Joachim Wienchor
Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności  –  Artur Nowakowski

Na zjeździe wybrano nowe władze kadencji 2021-2026:
Zarząd Oddziału Miejskiego:
Prezes – dh Michał Hoszkiewicz
Wiceprezes – dh Kazimierz Braun
Wiceprezes – dh Dariusz Rembalski
Sekretarz – dh Olga Cheba
Komendant Gminny – dh st. kpt. Grzegorz Gorpiel
Skarbnik – dh Grzegorz Vorreiter
Członek Prezydium – dh ks. Piotr Szczygielski
Członek Zarządu – dh Dawid Buchała
Członek Zarządu – dh Tomasz Sikora

Komisja Rewizyjna:
Przewodniczący – dh Jan Majewski
Wiceprzewodniczący – dh Krzysztof Szołtysek
Sekretarz – dh Marcin Plaza

Przedstawiciel do Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP:
ks. dh Piotr Szczygielski
Delegaci na Zjazd Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP:
dh Kazimierz Braun
dh st. kpt. Grzegorz Gorpiel.

Materiał powstał we współpracy z: Zarząd Oddziału Miejskiego ZOSP RP w Zabrzu.