- Inne

Nowy wóz dla OSP Mikulczyce coraz bliżej!

25 kwietnia 2022 roku w jednostce ratowniczo-gaśniczej nr 1 w Katowicach-Szopienicach odbyła się uroczysta zbiórka z okazji wręczenia promes na zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z województwa śląskiego.

Uroczystość rozpoczęła się od złożenia meldunku zastępcy komendanta głównego PSP,  nadbryg. dr. inż. Adamowi Koniecznemu.
Następnie minutą ciszy uczczono górników, którzy zginęli w kopalniach węgla kamiennego „Pniówek” i „Zofiówka”.

Zaproszonych gości powitał śląski komendant wojewódzki PSP nadbryg. Jacek Kleszczewski, który w swoim wystąpieniu podziękował za dotychczasowe wsparcie dla jednostek OSP oraz podsumował otrzymany przez OSP w ostatnich 6 latach sprzęt. Ogółem na OSP w woj. śląskim przez 6 lat przeznaczono prawie 228 mln zł. Jednostki OSP otrzymały 409 samochodów i 13 sztuk innego sprzętu transportowego, w tym 242 samochody nowe i 167 z PSP.

W dalszej części uroczystości marszałek Województwa Śląskiego Pan Jakub Chełstowski przekazał na ręce nadbryg. Jacka Kleszczewskiego śląskiego komendanta wojewódzkiego PSP umowę na dotację celową w wysokości 1 975 000 zł., z przeznaczeniem na zakup samochodów pożarniczych. 

Następnie miało miejsce uroczyste przekazanie promes dla 48 jednostek OSP w tym OSP Mikulczyce z Zabrza. Łączna kwota dofinansowania zakupu 10 ciężkich, 30 średnich i 8 lekkich samochodów ratowniczo-gaśniczych to prawie 38 mln złotych.
Zakupy samochodów sfinansowane zostaną ze środków: Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, dotacji Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i Wojewódzkiego Funduszu Gospodarki Wodnej w Katowicach oraz gmin i jednostek OSP. 

W latach 2017-2022 zakupiono dla jednostek OSP woj. śląskiego ogółem 242 samochody ratowniczo – gaśnicze o wartości prawie 181 mln zł., w tym:
•    środki MSWiA dla jednostek OSP w KSRG i spoza KSRG – 47 mln zł. 
•    środki N/WFOŚiGW – 32,5 mln zł.
•    środki Urzędu Marszałkowskiego – 16 mln zł.
•    środki firm ubezpieczeniowych (KG PSP) – ponad 3 mln tys. zł.
•    środki własne gmin i jednostek OSP – ok. 82 mln zł.
W latach 2017-2022 przekazano samochody i sprzęt transportowy z PSP do jednostek OSP 
Razem – 167 samochodów i 13 sztuk inny sprzęt transportowy, w tym:
•    samochody gaśnicze – 56 szt.
•    samochody specjalne – 111 szt.
•    inny sprzęt transportowy – 13 szt.

Tekst i zdjęcia: KW PSP Katowice