- Wydarzenia

Obchody Dnia Strażaka w KM PSP Zabrze

1 czerwca 2021 na terenie Komendy Miejskiej PSP w Zabrzu odbyła się uroczysta zbiórka z okazji Dnia Strażaka.

Uroczystości rozpoczęły się złożeniem meldunku przez dowódcę uroczystości st. kpt. Pawła Wójcika Śląskiemu Komendantowi Wojewódzkiemu PSP nadbryg. Jackowi Kleszczewskiemu. Po wprowadzeniu Sztandaru Komendy Wojewódzkiej PSP w Katowicach nastąpiło podniesieniu flagi państwowej na maszt i odegranie hymnu państwowego. Komendant Miejski PSP w Zabrzu st. bryg. Tomasz Bajerczak przywitał zaproszonych gości, powitanie rozpoczął minutą ciszy ku czci wszystkich poległych strażaków, a także członków ich rodzin, szczególnie ofiar COVID-19. Następnie nastąpiło wręczenie odznaczeń państwowych oraz awansów na wyższe stopnie służbowe funkcjonariuszom i pracownikom cywilnym z województwa śląskiego. Odznaczenia i awanse wręczył Śląski Komendant Wojewódzki PSP w Katowicach nadbryg. Jacek Kleszczewski, Zastępca Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Katowicach st. bryg. Bogdan Jędrocha oraz Miejski Komendant PSP w Zabrzu st. bryg. Tomasz Bajerczak.

Na koniec uroczystości Komendant Miejski PSP w Zabrzu st. bryg Tomasz Bajerczak podziękował za współpracę jednostkom OSP, służbom współdziałającym ze strażą. Podziękowanie za wsparcie finansowe straży pożarnych skierował do Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Katowicach nadbryg. Jacka Kleszczewskiego oraz do Prezydenta Miasta Zabrze Pani Małgorzaty Mańki-Szulik.  

Wśród gości zaproszonych na uroczystość przybyli między innymi: nadbryg. Jacek Kleszczewski – Śląski Komendant Wojewódzki PSP w Katowicach, Pan Krzysztof Lewandowski – Zastępca Prezydenta Miasta Zabrze, Pani Łucja Chrzęstek-Bar – Przewodnicząca Rady Miasta Zabrze, insp. Dariusz Kopeć – Komendant Miejski Policji w Zabrzu, Zbigniew Juskowiak – Komendant Straży Miejskiej w Zabrzu, ks. Piotr Szczygielski – Kapelan PSP i OSP miasta Zabrze.

Uroczystość uświetnili: Poczet Sztandarowy Komendy Wojewódzkiej PSP w Katowicach, Poczet Sztandarowy Komendy Miejskiej PSP w Zabrzu, Poczet Sztandarowy OSP Makoszowy, Poczet Sztandarowy OSP Mikulczyce, pododdział OSP Grzybowice.

Źródło tekstu: KM PSP w Zabrzu
Materiał powstał we współpracy z ZONEI