- Wydarzenia

Przejście na emeryturę Komendanta Miejskiego PSP w Zabrzu

W dniu 22.02.2021 r. na emeryturę odszedł st. bryg. Kamil Kwosek – Komendant Miejski KM PSP Zabrze, od 2004 roku związany z Zabrzańską Komendą, początkowo pełnił obowiązki Kierownika sekcji kontrolno-rozpoznawczej, następnie Zastępcy Komendanta, aby w końcu w 2017 roku przejąć obowiązki Komendanta.

Wczoraj za pośrednictwem Komendanta Wojewódzkiego przekazał swoje obowiązki Starszemu Brygadierowi Tomaszowi Bajerczakowi, który w swojej karierze pełnił m.in. obowiązki Dowódcy JRG w Opatowskiej jednostce, zastępcy Komendanta Powiatowego w Opatowie czy Naczelnika Ośrodka Szkolenia Komendy Wojewódzkiej PSP w Katowicach.

W uroczystościach uczestniczyli m.in
– Prezydent Miasta Zabrze Małgorzata Mańka Szulik
– Przewodnicząca Rady Miasta Zabrze Łucja Chrzęstek-Bar
– Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta Artur Nowakowski
– Komendant Wojewódzki Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach nadbryg. Jacek Kleszczowski
– Komendant Miejski Komendy Miejskiej Policji w Zabrzu inspektor Dariusz Kopeć

Były już komendant pożegnany został przez pełniącą służbę zmianę za pomocą sygnałów dźwiękowych i świetlnych w wozach ratowniczo-gaśniczych.

ZMIANA NA STANOWISKU KOMENDANTA MIEJSKIEGO PSP W ZABRZU

Zdjęcie 1 z 8

Fot. kpt. Piotr Zwarycz