- Zdarzenia

Trwają działania „Prędkość”

Dzisiaj, 14 maja br. w całym kraju policjanci ruchu drogowego przeprowadzają działania kontrolno-prewencyjne pn. „Prędkości”. Działania mają na celu zapewnienie szeroko rozumianego bezpieczeństwa. Na terenie Zabrza policjanci prowadzą działania wspólnie z funkcjonariuszami Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego. Zakończenie działań na terenie Zabrza nastąpi w późnych godzinach wieczornych.

Działania mają charakter prewencyjny, w tym m.in. uświadamianie kierującym pojazdami, że nadmierna prędkość jest podstawową przyczyną tragicznych w skutkach wypadków drogowych.

Szczególnym nadzorem objęte są m.in. miejsca, gdzie najczęściej dochodzi do wypadków drogowych, których przyczyną jest nadmierna prędkość. Policjanci, w ramach działań prowadzą pomiary prędkości zarówno statycznie (co najmniej dwa punkty pomiaru prędkości na tym samym odcinku drogi, w tym samym czasie, ale w różnych miejscach), jak i dynamicznie (przy użyciu pojazdów z wideo rejestratorem wykroczeń)

Kierujący, którzy nie będą stosować się do ograniczeń prędkości, a szczególnie ci, którzy będą tę prędkość rażąco przekraczać, muszą liczyć się z konsekwencjami. Poza ewentualnym mandatem karnym oraz powiększeniem zbioru swojej „kolekcji punktów karnych” kierujący ryzykują również utratą prawa jazdy.

W pierwszych godzinach akcji zabrzańscy policjanci wspólnie z funkcjonariuszami Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego ujawnili ponad 200 wykroczeń związanych z przekroczeniem dozwolonej prędkości, a trzy osoby stracił prawo jazdy za przekroczenie dozwolonej prędkości o 50 km/h w terenie zabudowanym.

Apelujemy do kierujących, aby przestrzegali dozwolonych limitów prędkości, a także zmniejszali szybkość w miejscach, gdzie przepisy i zdrowy rozsądek wymagają zachowania szczególnej ostrożności. Taka wzmożona czujność niezbędna jest m.in. w okolicach przejść dla pieszych, przejazdów dla rowerzystów oraz w rejonie skrzyżowań.

Fot./Wid. KMP Zabrze
Źródło: KMP Zabrze