- Wydarzenia

Zawody Sportowo-Pożarnicze w Zabrzu

17 października 2021 roku odbyły się Miejskie Zawody Sportowo-Pożarnicze w Zabrzu. Udział wzięły wszystkie jednostki t. j. OSP Makoszowy, OSP Mikulczyce, OSP Kończyce oraz OSP Grzybowice.

Organizatorami wydarzenia były: Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Zabrzu, Zarząd Oddziału Miejskiego ZOSP RP w Zabrzu oraz Miasto Zabrze.

Całe wydarzenie rozpoczęło się o godzinie 10, wtedy głos zabrali m. in. Komendant Zawodów Kazimierz Braun przekazując oficjalny meldunek Komendantowi Miejskiemu Tomaszowi Bajerczakowi o gotowość drużyn do przystąpienia do zawodów. Sam st. bryg. Tomasz Bajerczak Komendant Miejski PSP w Zabrzu. Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miejskiego Artur Nowakowski.

Uczestnicy podzieleni byli na dwie kategorię, Seniorzy oraz Młodzież. Łącznie wystąpiło 7 drużyn.

Zawody posiadały dwie konkurencje, sztafeta oraz ćwiczenia bojowe, w sztafecie zawodnicy musieli pokonywać przeszkody na torze w jak najszybszym czasie. Natomiast w ćwiczeniach bojowych zawodnicy mieli za zadanie jak najszybciej sprawić linię gaśniczą.

Koniec uroczystości rozpoczął się od meldunku Komendanta Zawodów Kazimierza Brauna o gotowości do odczytania wyników końcowych i uroczystego zamknięcia miejskich zawodów sportowo-pożarniczych. Meldunek ten przyjął Komendant Miejski PSP w Zabrzu st. bryg. Tomasz Bajerczak, następnie zabrał głos oraz przywitał przybyłych gości, sympatyków pożarnictwa, druhów i druhny z ochotniczych straży pożarnych z Zabrza.

Następnie nastąpiło odczytanie protokołu końcowego wykonane przez Głównego Sędziego Zawodów a jednocześnie Zastępcę Komendanta Miejskiego PSP w Zabrzu bryg. Wojciecha Delę.

Zajęte miejsca w kategorii Młodzież
1. MDP Makoszowy [I] (157s)
2. MDP Makoszowy [II] (188s)
3. MDP Mikulczyce (231s)

Zajęte miejsca w kategorii Senior
1. OSP Kończyce (134s)
2. OSP Grzybowice (137s)
3. OSP Makoszowy (158s)
4. OSP Mikulczyce (264s)

Po ogłoszeniu wyników rozpoczęło się oficjalne wręczanie nagród, w uroczystości wzięli udział Zastępca Prezydenta Miasta Zabrze Krzysztof Lewandowski, Przewodniczą Rady Miasta Łucja Chrzęstek-Bar. Uczestnikom pogratulował również Komendant Miejski PSP w Zabrzu st. bryg. Tomasz Bajerczak oraz Prezes Zarządu Oddziału Miejskiego ZOSP RP w Zabrzu Roman Molata.

Na koniec na ręce Naczelnika OSP Kończyce dh. Andrzeja Kaplicę wręczono prezent od kolegów i koleżanek z OSP z okazji urodzin oraz kwiaty.

Na wydarzeniu była możliwość zapoznania się ze sprzętem ratownictwa wodnego oraz powodziowego. Dodatkowo była również możliwość zapoznania się z podstawami pierwszej pomocy.

Nad bezpieczeństwem zawodników pod kątem medycznym czuwała Grupa Ratownictwa PCK w Zabrzu wspólnie ze Szkolnym Zespołem Ratowniczym z Zespołu Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Zabrzu.