- ŚLĄSK

Ćwiczenia Poszukiwawczo-Ratownicze!

Tarnogórscy policjanci współorganizowali ćwiczenia dla służb z odnajdywania osób zaginionych. Podczas wspólnych działań mundurowi wszystkich służb mieli okazję wymienić się doświadczeniami oraz zaprezentować sprzęt wykorzystywany do poszukiwań. Zgranie służb i zwiększenie skuteczności prowadzonych wspólnie akcji poszukiwawczych jest niezwykle ważne, szczególnie w sytuacji realnego zagrożenia życia i zdrowia człowieka, gdzie decydującą rolę gra czas.

Ludzie giną bez względu na płeć, wiek, status społeczny, wykształcenie. Część zaginięć to efekt przemyślanej – bardziej lub mniej, ale świadomej decyzji takiej osoby. Inne to wynik różnego rodzaju wypadków losowych bądź typowe zagubienia. Policjanci stworzyli oraz stale udoskonalają system poszukiwania osób zaginionych. Akcje poszukiwawczo-ratownicze są działaniami trudnymi, zróżnicowanymi ze względu na teren działania oraz wymagającymi od uczestników specjalnych kwalifikacji i sprzętu. Często w sytuacjach zaginięć policjanci zwracają się do innych służb o pomoc w prowadzonych działaniach poszukiwawczych. Ważne jest wtedy, aby wspólnymi siłami jak najszybciej dotrzeć do osoby zaginionej…

Dlatego tarnogórscy policjanci byli współinicjatorami ćwiczeń dla służb z odnajdywania osób zaginionych. Ich celem było zgranie służb, wymiana doświadczeń, sprawdzenie sprzętu wykorzystywanego w działaniach poszukiwawczych i w efekcie odnalezienie 2 zaginionych osób, w których rolę wcielili się pozoranci. Oprócz policjantów z Komendy Powiatowej Policji w Tarnowskich Górach i podległych Komisariatów Policji, w ćwiczeniach wzięli również udział strażacy z Państwowej Straży Pożarnej w Tarnowskich Górach, Specjalistyczna Grupa Poszukiwawczo Ratownicza JRG z Radzionkowa, strażacy Ochotnicy z Orzecha i Potępy. 13 Śląska Brygada Wojsk Obrony Terytorialnej, przedstawiciele Nadleśnictwa Brynek oraz przedstawiciele Grupy Jurajskiej GOPR.

Scenariusz ćwiczeń zakładał, że na trenie leśnym w Brynku (gmina Tworóg) podczas grzybobrania, zgubili się dwaj mężczyźni w wieku 60 lat. Trzeci z mężczyzn, który był z nimi, wyszedł z lasu i o umówionej godzinie czekał przy zaparkowanym samochodzie. Nie dotarli do niego dwaj pozostali uczestnicy wyprawy. Nie było również z nimi żadnego kontaktu. Jeden z mężczyzn chorował na cukrzycę i nie zabrał ze sobą leków. Zgłaszający martwiąc się o życie i zdrowie kolegów, o zaistniałej sytuacji zawiadomił służby…

Podczas działań poszukiwawczych służby użyły sprzętu wykorzystywanego do poszukiwań osób, pozwalającego na szybkie przemieszczanie się po terenie leśnym oraz monitorowanie dużego obszaru z powietrza. Między innymi wykorzystano drona, quady i motocykle. Pozostali uczestnicy ćwiczenia penetrowali wyznaczony teren poszukiwań pieszo. Nieodzowną pomoc w poszukiwaniach stanowiły specjalnie wyszkolone psy, którymi przewodzili przewodnicy ze straży pożarnej oraz Wojsk Obrony Terytorialnej. W ćwiczeniach wzięło udział blisko 80 osób z różnych służb. Efektem ich działań było odnalezienie osób zaginionych.

Na zakończenie, w trakcie podsumowania ćwiczeń, wszyscy uczestnicy podkreślali, że tego typu, wspólne przedsięwzięcia są doskonałą okazją do sprawdzenia obowiązujących algorytmów. Wykorzystanie nowoczesnego sprzętu, przeprowadzenie analiz oraz skoordynowanie akcji poszukiwawczej przyniosło oczekiwane efekty i dało możliwość wypracowania swoistego algorytmu dla służb zaangażowanych w poszukiwania. To z kolei przełoży się w przyszłości na jeszcze lepszą współpracę w ramach poszukiwań osób zaginionych.

Źródło: KWP Katowice