- Zdarzenia

Działania „Bezpieczny Pieszy” z użyciem Mobilnego Monitoringu!

Zabrzańscy policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego, prowadzą dzisiaj na terenie naszego miasta kolejne działania Bezpieczny Pieszy. Policjanci zwracają uwagę na zachowania kierowców w stosunku do pieszych, ale tym razem szczególnie przyglądają się, czy sami piesi nie łamią zasad przepisów ruchu drogowego.

Aby zwiększyć bezpieczeństwo wszystkich uczestników ruchu drogowego, oprócz codziennych kontroli drogowych Policjanci cyklicznie prowadzą także różnego rodzaju działania drogowe. Jedną z takich policyjnych akcji są działania „Bezpieczny Pieszy”, które dziś od rana prowadzi zabrzańska drogówka. Dzisiejsze działania Policjantów wspiera nowoczesny system mobilnego monitoringu, który z dalszej odległości ujawnia osoby niestosujące się do obowiązujących przepisów. Działania te ukierunkowane są przede wszystkim na zwiększenie bezpieczeństwa pieszych. Policjanci prowadzą więc wzmożone kontrole stosowania się przez pieszych do przepisów ruchu drogowego. To Już kolejne działania związane z bezpieczeństwem pieszych przeprowadzone w lutym, o wcześniejszych działaniach pn. „NURD” pisaliśmy TUTAJ.

Po raz kolejny Policjanci apelują do kierowców i pieszych! Tylko przestrzeganie przepisów ruchu drogowego w połączeniu z rozsądkiem i rozwagą, mogą nas ustrzec przed kalectwem lub utratą życia. A odpowiedzialność za bezpieczeństwo spoczywa na wszystkich użytkownikach drogi.


W Zabrzu od początku roku doszło do 8 potrąceń pieszych, które zostały zakwalifikowane jako wypadki. Na drogach naszego miasta w 2022 roku doszło już do jednego wypadku śmiertelnego. Artykuły dotyczące niektórych zdarzeń dostępne poniżej:


Źródło: KMP w Zabrzu
Fot. ZABRZE112.pl