- Inne

Nowy sprzęt dla OSP Grzybowice z programu grantowego „WzMOCnij swoje otoczenie”

Ochotnicza Straż Pożarna w Grzybowicach została laureatem V edycji programu grantowego „WzMOCnij swoje otoczenie”. Program ten organizowany jest przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A..

Dzięki temu programowi dobrosąsiedzkiemu jednostka mogła zakupić nowy profesjonalny sprzęt, który posłuży w niesieniu pomocy mieszkańcom Zabrza a także skróci czasu oczekiwania potrzebujących na udzielenie niezbędnej pomocy przy zdarzeniach ratowniczo-gaśniczych. Na ten cel PSE przeznaczyło prawie 20 tysięcy złotych.

W ramach programu zakupione zostały węże tłoczne W75/20, W52/20, W42/20 oraz pompa zanurzeniowa NAUTILUS firmy Rosenbauer. Strażacy przy użyciu zakupionego sprzętu już doskonalili swoje umiejętności w trakcie ćwiczeń z zakresu budowania lini gaśniczej oraz przepompowywania z użyciem sprzętu.

Program „WzMOCnij swoje otoczenie” wspiera lokalne inicjatywy związane z aktywizacją społeczną, rozwojem wspólnej przestrzeni publicznej, poprawą jakości życia i bezpieczeństwa mieszkańców. Więcej informacji o programie „WzMOCnij swoje otoczenie” przeczytać można na stronie: www.wzmocnijotoczenie.plwww.energetycznykompas.pl


Źródło: OSP Grzybowice