- Inne

Rowerem po DK88 – Czy to legalne?

W ostatnim czasie otrzymaliśmy od naszego czytelnika nagranie z rowerzystą jadącym po Drodze Krajowej nr88, na pierwszy rzut oka wydaje się to nielegalne, lecz sytuacja jest bardziej skomplikowana…

W taryfikatorze mandatów znajdziemy dla tej sytuacji specjalny punkt

Wjazd na autostradę lub drogę ekspresową pojazdem, dla ruchu którego drogi te nie są przeznaczone

Argumentowane jest to następującymi przepisami:

Art. 90. Kodeksu Wykroczeń

Kto tamuje lub utrudnia ruch na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu,
podlega karze grzywny albo karze nagany.

lub

Art. 90. Kodeksu Wykroczeń

Uczestnik ruchu lub inna osoba znajdująca się na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu, a także właściciel lub posiadacz pojazdu, który wykracza przeciwko innym przepisom ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym lub przepisom wydanym na jej podstawie,
podlega karze grzywny do 3.000 złotych albo karze nagany.

Oraz

Art. 45. o ruchu drog.

Zabrania się: wykorzystywania drogi lub poszczególnych jej części w sposób niezgodny z przeznaczeniem, chyba że przepisy szczegółowe stanowią inaczej;

Jednak przypadku Drogi Krajowej nr 88 przepisy nie dotyczą, ponieważ nie jest ona Drogą o kategorii A (autostrada) ani S (droga ekspresowa), DK-88 to droga kategorii GP (droga główna ruchu przyspieszonego).

Co więc sprawia że poruszanie się po DK-88 jest nielegalne? Znaki B-6/8/9 znajdujące się na wjazdach na drogę.

fot. Google

Co oznacza że, poruszanie się po niej rowerem w świetle obowiązującego prawa jest nielegalne.