- Inne

Statystyka roczna wyjazdów zabrzańskich karetek za 2022!

W 2022 roku zabrzańscy ratownicy wyjeżdżali 17 798 razy do zdarzeń, pokonując przy tym 261 283 kilometrów. Można więc powiedzieć, że 6,5 razy okrążyli ziemię. Warto przypomnieć, że na terenie Zabrza stacjonuje 6 ambulansów: pięć zespołów podstawowych oraz jeden zespół specjalistyczny.

Zestawiając liczbę interwencji zabrzańskich karetek na tle wszystkich Zespołów Ratownictwa Medycznego na terenie obsługiwanym przez Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe w Katowicach zajmujemy 3 miejsce. Statystycznie ambulanse wyjeżdżały prawie 49 razy w ciągu doby, pokonując przy tym średnio 715 kilometrów. Dla zobrazowania ilości pokonywanych kilometrów przez ratowników to taka odległość dzieli w linii prostej Zabrze z Wenecją czy Frankfurtem.

Grudzień można uznać za miesiąc najbardziej pracowity dla „medyków” ponieważ wyjeżdżali oni 1620 razy, zaś za najspokojniejszy miesiąc można uznać luty – 1303 razy. Jednak zwracając uwagę na to, że jest to krótszy miesiąc od pozostałych to podajemy także drugie miejsce czyli listopad – 1387 razy.

Zespół Ratownictwa Medycznego S02 440 stacjonujący w centrum odnotował najwięcej wyjazdów – 3484. Co powoduje, że był 3-cią najczęściej wyjeżdżającą karetką WPR w Katowicach. Ambulans S02 442 stacjonujący w Rokitnicy pokonał najwięcej kilometrów z wszystkich karetek stacjonujących na terenie Zabrza – 53 171 km. Karetką, która odnotowała najmniej interwencji w 2022 roku był zespół S02 444 stacjonujący przy ulicy Chudowskiej – 1834 razy.

Flota Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego w Katowicach stale jest unowocześniana, liczy 80 zespołów systemowych. W grudniu 2022 roku odbyło się przekazanie 11 nowych ambulansów; 2 z nich trafiły do zabrzańskich dzielnic – Kończyc i Rokitnicy. W 2021 roku do Zabrza także trafiły dwa nowe ambulanse, zastępując starsze pojazdy stacjonujące w centrum miasta. Jak podkreśla Łukasz Pach – dyrektor WPR w Katowicachsą to jeżdżące OIOMy (Oddziały Intensywnej Opieki Medycznej) na kółkach.


Źródło danych: Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe w Katowicach
Tekst: ZABRZE112.pl
Grafiki: ZABRZE112.pl, WPR w Katowicach