- Inne

3 Zbiórka na rzecz Ochotniczych Straży Pożarnych Miasta Zabrze

Już po raz trzeci odbyła się zbiórka na rzecz Ochotniczych Straży Pożarnych Miasta Zabrze, która została przeprowadzona przed zabrzańskimi kościołami.

W tym roku każda jednostka OSP w Zabrzu – mamy ich cztery (Grzybowice, Kończyce, Mikulczyce i Makoszowy) – otrzymała wsparcie finansowe w wysokości po 5680 złotych.

W całości sumując trzy edycje strażacy ochotnicy na rzecz swoich remiz otrzymali 85770 złotych.

Przekazanie zebranych środków finansowych dla jednostek OSP nastąpiło 14 grudnia br. w obecności Prezesa Zarządu Miejskiego ZOSP RP w Zabrzu dh. Michała Hoszkiewicza, zastępcy Dowódcy JRG Państwowej Straży Pożarnej w Zabrzu kpt. Macieja Matuszewskiego oraz kapelana ks. Piotra Szczygielskiego.

W imieniu wiernych obu zabrzańskich dekanatów zebrane fundusze przekazał ks. Zygfryd Sordon – dziekan dekanatu Zabrze – Mikulczyce.

Warto przypomnieć, że zbiórki odbywają się z inicjatywy Kapelana PSP i OSP m. Zabrze Ks. Piotra Szczygielskiego, za zgodą Biskupa Gliwickiego Jana Kopca, któremu dziękujemy za życzliwość i otwartość.


Źródło: Zarząd Oddziału Miejskiego ZOSP RP w Zabrzu