- Wydarzenia

Świąteczne spotkanie Oddziału Miejskiego ZOSP RP w Zabrzu

Strażacy Ochotnicy z terenu Zabrza spotkali się na świątecznym opłatku. Spotkanie było okazją do podsumowania działalności w 2022 roku, złożenia życzeń świątecznych oraz wzajemnych rozmów.

Uroczystość odbyła się w remizie OSP Kończyce.

Prezes Zarządu Oddziału Miejskiego ZOSP RP w Zabrzu dh. Michał Hoszkiewicz przedstawił obszerne sprawozdania roczne z działalności Oddziału Miejskiego i Ochotniczych Straży Pożarnych w Zabrzu.

W spotkaniu uczestniczyli m.in. Wiceprezydent Zabrza Krzysztof Lewandowski, Poseł Barbara Dziuk, wiceprzewodnicząca sejmiku śląskiego Urszula Koszutska, Radny Damian Trześniewski, z-ca komendanta miejskiego PSP bryg. Wojciech Dela, Kapelani PSP i OSP ks. Piotr Szczygielski i ks. Tomasz Wieczorek, przewodniczący Rady Dzielnicy Kończyce Jan Szulik, przewodniczący delegatury Zabrze PZD Leszek Bucki, naczelnik wydziału zarządzania kryzysowego Artur Nowakowski oraz członkowie zarządu miejskiego ZOSP RP w Zabrzu, przedstawiciele wszystkich jednostek i delegacja MDP.


Źródło: Zarząd Oddziału Miejskiego ZOSP RP w Zabrzu
Fot. ZABRZE112.pl