- Inne

Szkolenia Strzeleckie Zabrzańskich Policjantów

Zabrzańscy policjanci intensywnie uczestniczą w szkoleniach strzeleckich. Są one prowadzone przez policyjnych instruktorów, którzy na co dzień pełnią służbę w zabrzańskiej komendzie. Zadania, jakie stawia się policjantom, to przede wszystkim bezpieczne, szybkie i skuteczne posługiwanie się bronią. Szkolenia te pomogą doskonalić nabyte już umiejętności i przypominają o zasadach bezpiecznego obchodzenia się z bronią palną.

Cykl szkoleń, który trwa, składa się z dwóch części: teoretycznej i praktycznej. Przed rozpoczęciem strzelań, instruktorzy omawiają zasady obowiązujące na strzelnicy i podczas treningu. Strzelanie, w którym aktualnie uczestniczą policjanci, ma charakter sytuacyjny. Zadanie, jakie stawia się przed instruktorami, jest bardzo trudne. Muszą stworzyć warunki, które będą oddawały dynamikę i stres potencjalnej interwencji. Jednocześnie muszą dbać o bezpieczeństwo osób biorących udział w zajęciach. Bezpieczeństwo i realizm muszą być ze sobą pogodzone, aby trening był bezpieczny i skuteczny. W nagłej sytuacji, w której może znaleźć się każdy policjant, nie ma czasu na długie przymierzanie się do oddania strzału. Na podjęcie decyzji o użyciu broni policjant ma ułamki sekund. Wtedy liczą się nawyki wyniesione między innymi ze strzelnicy. Podczas ćwiczeń, które aktualnie się odbywają, policjanci doskonalą się w strzelaniu z broni krótkiej służbowej, a także z broni gładkolufowej. W szkoleniu biorą udział zarówno mundurowi, jak i  policjanci pionów kryminalnych, którzy na co dzień pełnią służbę w ubraniach cywilnych, a broń noszą zakrytą.

Mat. KMP Zabrze