- Wydarzenia

Ćwiczenia powiatowe „STADION 2022” [FOTORELACJA]

8 września 2022 r. na terenie Stadionu im. Ernesta Pohla przy ul. Roosevelta 81 w Zabrzu jednostki Państwowej Straży Pożarnej, Ochotniczej Straży Pożarnej z miasta Zabrze, Policja, Pogotowie Ratunkowe prowadziły ćwiczenia powiatowe.

Ćwiczenia rozpoczęły się o godzinie 10:00, a teren stadionu został wykorzystany do wspólnych działań, w trakcie których ćwiczono m.in.:

  • sprawdzenie i doskonalenie umiejętności obsady Stanowiska Kierowania Komendanta Miejskiego PSP w zakresie dysonowania sił i środków do zdarzenia oraz znajomość zasad organizacji łączności radiowej,
  • doskonalenie umiejętności dowódczych na poszczególnych poziomach kierowania działaniami,
  • doskonalenie organizacji łączności na poziomie taktycznym,
  • doskonalenie dyspozycyjności, mobilności i realizacji zadań przez jednostki włączone do ksrg z terenu miasta Zabrze oraz pozostałych służb biorących udział w ćwiczeniach,
  • doskonalenie umiejętności prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych przez jednostki OSP z terenu miasta Zabrze,
  • praktyczne sprawdzenie możliwości zaopatrzenia w wodę na miejscu prowadzonych działań,
  • sprawdzenie współdziałania służb podczas działań ratowniczych.

Podczas ćwiczeń założono dwa epizody:  pożar na terenie stadionu oraz wypadek samochodowy na drodze dojazdowej do obiektu.

W ćwiczeniach wzięło udział 8 samochodów ratowniczo gaśniczych, 35 strażaków Państwowej Straży Pożarnej oraz Ochotniczej Straży Pożarnej jak również całe kierownictwo Komendy Miejskiej PSP w Zabrzu.

Dodatkowo cały przebieg ćwiczeń był obserwowany przez zaproszonych gości, z którymi na co dzień jednostki Państwowej Straży Pożarnej współdziałają podczas działań ratowniczo-gaśniczych, a także przedstawicieli samorządu terytorialnego.

Wśród gości zaproszonych na ćwiczenia przybyli między innymi: Pan Krzysztof Lewandowski – Zastępca Prezydenta Miasta Zabrze, Pani Łucja Chrzęstek-Bar – Przewodnicząca Rady Miasta, Pan Joachim Wienchor – Przewodniczący Komisji Prawa i Bezpieczeństwa Publicznego, podinsp. Jarosław Bąk – Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Zabrzu, Zbigniew Juskowiak – Komendant Straży Miejskiej w Zabrzu, Pani Ilona Marczuk-Behr – Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego, Pan Janusz Famulicki – Naczelnik Wydziału Ekologii, Pan Damian Trześniewski – Przewodniczący Komisji Sportu, Turystyki i Rekreacji, Pan Łukasz Pach – Dyrektor Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego w Katowicach, Pan Tadeusz Dębicki – Prezes Zarządu Stadion w Zabrzu Sp. z o.o.

Po zakończeniu ćwiczeń głos zabrał Zastępca Prezydenta Miasta Zabrze Krzysztof Lewandowski, który wysoko ocenił współdziałanie służb oraz podziękował wszystkim ćwiczącym.

Na zakończenie głos zabrał Komendant Miejski PSP w Zabrzu st. bryg. Tomasz Bajerczak, który podsumował cały ich przebieg, a także podziękował wszystkim funkcjonariuszom i służbom współdziałającym wspólnie podczas działań. Zaznaczył, iż podczas takich ćwiczeń wszystkie służby zdobywają doświadczenie niezbędne do szybkiego i skutecznego reagowania w czasie wszelkiego rodzaju zagrożeń.

Źródło: KM PSP Zabrze
Fot. ZABRZE112.pl