- Inne

Czy potrafisz się zachować kiedy policjant kieruje ruchem? Sprawdź co oznaczają sygnały! [FILMY]

Widok funkcjonariusza kierującego ruchem to rzadkość. Kierujący przyzwyczajeni są do sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniach. Życie codzienne pokazuje, że wielu kierowców oraz pieszych nie wie jak się zachować – gdy to Policjant wydaje polecenia.

Na samym początku warto przypomnieć, że zgodnie z art. 5 Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym – Uczestnik ruchu i inna osoba znajdująca się na drodze są obowiązani stosować się do poleceń i sygnałów dawanych przez osoby kierujące ruchem lub uprawnione do jego kontroli, sygnałów świetlnych oraz znaków drogowych, nawet wówczas, gdy z przepisów ustawy wynika inny sposób zachowania niż nakazany przez te osoby, sygnały świetlne lub znaki drogowe.

Warto pamiętać, że polecenia oraz sygnały dawane przez osoby kierujące ruchem lub uprawione do jego kontroli są ważniejsze niż sygnały świetlne czy znaki drogowe.

1. ZAKAZ WJAZDU NA SKRZYŻOWANIE

Jeśli Policjant kierujący ruchem na skrzyżowaniu jest zwrócony przodem lub tyłem do pojazdów – oznacza to zakaz wjazdu na skrzyżowanie, a dla pieszych – zakaz wejścia na jezdnię. Czyli znaczy to samo co kolor czerwony na sygnalizatorze.


2. ZMIANA KIERUNKU RUCHU

Podniesienie ręki do góry przez Funkcjonariusza nakazuje nam zachowanie szczególnej ostrożności oraz informuje, że za chwilę nastąpi zmiana kierunku jazdy. Jest to równoznaczne z pomarańczowym światłem na sygnalizatorze.


3. ZEZWOLENIE NA WJAZD NA SKRZYŻOWANIE

Jeżeli Policjant kierujący ruchem na skrzyżowaniu jest zwrócony bokiem do pojazdów – oznacza to możliwość wjazdu na skrzyżowanie, a dla pieszych – możliwość wejścia na jezdnię. Czyli znaczy to samo co kolor zielony na sygnalizatorze.


4. PRZYWOŁANIE POJAZDU

Funkcjonariusz przywołuje samochód na środek skrzyżowanie i wskazuje miejsce gdzie ma się zatrzymać.


5. POLECENIE OPUSZCZENIA SKRZYŻOWANIA

Policjant umożliwia opuszczenie skrzyżowania (wykonanie manewru skrętu w lewo) pojazdom nadjeżdżającym z jego lewej strony.


6. POLECENIE OPUSZCZENIA SKRZYŻOWANIA

Funkcjonariusz umożliwia opuszczenie skrzyżowania (wykonanie manewru skrętu w lewo) pojazdom nadjeżdżającym z jego prawej strony.


Źródło: Policja, ZABRZE112.pl

Fot. ZABRZE112.pl