- Inne

Zajęcia profilaktyczne online

W związku z panującą sytuacją epidemiologiczną, z inicjatywy mundurowych tradycyjne spotkania zmieniły się w zdalne prowadzenie zajęć profilaktycznych. Aktualnie tematem poruszanym podczas spotkań jest propagowanie działań na rzecz bezpiecznego i świadomego dostępu dzieci i młodzieży do zasobów globalnej sieci.

Policjanci Zespołu Profilaktyki Społecznej, prowadzą cykliczne spotkania profilaktyczne online, na których rozmawiają z młodzieżą o bezpieczeństwie podczas korzystania z internetu. Uczestnikami zajęć online byli uczniowie zabrzańskich szkół.

Celem działań jest między innymi ograniczanie zjawiska cyberprzemocy, mowy nienawiści czy „hejtu” wśród młodych ludzi.

Podczas prowadzonej prelekcji policjanci zwracają uwagę, że korzystanie z sieci to nie tylko możliwość nauki i zabawy, ale również zagrożenia, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój młodego człowieka. Podczas zajęć młodzież jest zapoznawana z najważniejszymi przepisami zawartymi w Ustawie o Postępowaniu w Sprawach Nieletnich, dotyczącymi przeciwdziałania wszelkim objawom demoralizacji i przestępczości osób nieletnich.

Źródło: KMP Zabrze
Fot. KMP Zabrze