- Inne

Zamknięcie odcinka ulicy 3-go Maja w związku z przebudową przepustu nad rzeką Czarniawką

Od 25 sierpnia 2021 w związku z przebudową przepustu nad rzeczką Czarniawką w ciągu ulicy 3-go Maja zostanie zamknięty odcinek ulicy 3-go Maja w rejonie parku Pileckiego.

Początkowo prace miały zakończyć się 14 lutego 2022 roku, lecz w związku z niemożliwą do przewidzenia przeszkodę w postaci niezinwentaryzowanego kabla SN, termin zakończenia prac został przesunięty na 31 marca 2022 roku. Kabel uniemożliwiał prowadzenie rozbiórki starego obiektu od strony dolnej wody. Czas od odkrycia kabla do jego przebudowy przez Tauron to przeszło 6 tygodni. Dodatkowo około tygodnia trwała przebudowa wodociągu, którą firma ZPWiK musiała wykonać ze względu na kolizję wysokościową z nowym przepustem.


Wprowadzone zostają objazdy:
• Dla jadących od centrum ul. 3-go Maja oraz ul. Winklera w kierunku dzielnicy Kończyce, Pawłów oraz autostrady A-4 – objazd ulicami: Makoszowską, Beskidzką, Paderewskiego;
• Dla jadący w kierunku centrum miasta od autostrady A-4 oraz dzielnic Kończyce i Pawłów – objazd ulicami: Paderewskiego, Beskidzką, Makoszowską.

Wprowadzony zakaz ruchu nie dotyczy pojazdów komunikacji miejskiej. 


Zamknięty odcinek ulicy 3-go Maja oznakowany jest znakiem B-1 — zakaz ruchu w obu kierunkach. Co grozi nam za wjazd pod znak B-1?

Naruszamy wtedy art. 92 § 1 Kodeksu Wykroczeń, według taryfikatora mandatów grozi nam mandat w wysokości nawet do 500 złotych oraz 5 punktów karnych.

Art. 92 KW
Niestosowanie się do znaków drogowych lub sygnałów osób uprawnionych do kierowania ruchem lub kontroli ruchu.
§ 1.Kto nie stosuje się do znaku lub sygnału drogowego albo do sygnału lub polecenia osoby uprawnionej do kierowania ruchem lub do kontroli ruchu drogowego, podlega karze grzywny albo karze nagany.


Źródło: Miejski Zarząd Dróg

1 thought on “Zamknięcie odcinka ulicy 3-go Maja w związku z przebudową przepustu nad rzeką Czarniawką

Comments are closed.