- Inne

Numery operacyjne

1. Prefiks liczbowy
Składa się z trzech znaków (cyfr).
Prefiks liczbowy pozwala nam zidentyfikować jednostkę organizacyjną ochrony przeciwpożarowej:
1, 2, 3, 4, 5, 6 – dla JRG podlegających pod komendy szczebla powiatowego lub miejskiego
W Zabrzu posiadamy jedynie jedną Jednostkę Ratowniczo-Gaśniczą, a jej numery zaczynają się od 671.
7, 8 – dla OSP poza KSRG
W Zabrzu posiadamy jedynie jedną jednostkę poza KSRG OSP Makoszowy, a jej numery zaczynają się od 677.
9 – dla OSP w KSRG
W Zabrzu posiadamy trzy jednostki w KSRG OSP Mikulczyce, OSP Kończyce oraz OSP Grzybowice, ich numery zaczynają się od 679.2.

2. Infiks literowy
Składa się z jednego znaku (litera).
Infiks literowy pozwala nam zidentyfikować region, z którego pochodzi dana jednostka organizacyjna ochrony przeciwpożarowej:
W przypadku Zabrza
S – śląskie

3. Sufiks liczbowy
Składa się z dwóch znaków (cyfr).
Sufiks liczbowy pozwala nam określić, z jakiego typu stanowiskiem funkcyjnym w jednostce ochrony przeciwpożarowej lub jakim pojazdem pożarniczym mamy do czynienia:
stanowisk funkcyjne (zakres 01 ÷ 19),
Kiedy 01 – to Komendant Miejski
02 – Zastępca Komendanta Miejskiego etc…
• pojazd pożarniczy (zakres 20 ÷ 99)

Listę sufiksów zależnych od typu pojazdu znajdziecie Państwo poniżej:
Dla pojazdów pożarniczych nie ma prawnie określonych dokładnych prefiksów, lecz są one zazwyczaj zgodne z poniższą listą.
XXX – 20 – lekki gaśniczy (GLBA, GLM)
XXX – 21 – pierwszy wyjazdowy (GLBA, GBA, GBM)
XXX – 22-24 – gaśniczy (GLBA, GBA, GBM)
XXX – 25 – pierwszy ciężki gaśniczy
XXX – 26-34 – ciężki gaśniczy (GCBA)
XXX – 35 – pierwszy proszkowy (GPr)
XXX – 36-37 – proszkowy (GPr)
XXX – 38-39 – cysterna (GCBM)
XXX – 40 – ratownictwa drogowego (SRd)
XXX – 41-42 – ratownictwa drogowego (SRd)
XXX – 46-47 – oświetleniowy (SOn)
XXX – 48 – dźwig (SDz)
XXX – 49 – ciężki ratownictwa drogowego (SCRd)
XXX – 50 – ochrony dróg oddechowych (SPgaz)
XXX – 51-52 – drabina mechaniczna (np. SD)
XXX – 53-54 – podnośnik koszowy (SH
)XXX – 55-58 – mikrobus, autobus
XXX – 59 – ambulans (SMed)
XXX – 60-65 – ratownictwo chemiczno-ekologiczne (SRchem)
XXX – 66-69 – amfibie, poduszkowce
XXX – 70 – statek pożarniczy
XXX – 71-79 – pojazd specjalistycznej grupy (SRw, SRwys, SRp)
XXX – 80 – wężowy (SW)
XXX – 81-89 – kwatermistrzowski (SKw)
XXX – 90-92 – operacyjny, ratowniczo-rozpoznawczy (SOp, SRr)
XXX – 93-96 – administracyjny

Pełną listę wszystkich pojazdów znajdziecie Państwo pod poniższymi linkami:
Pojazdy KM PSP: https://zabrze112.pl/sluzby/straz-pozarna/pspzabrze/kmpsp/
Pojazdy JRG: https://zabrze112.pl/…/straz-pozarna/pspzabrze/jrgzabrze/
Pojazdy jednostek OSP:
https://zabrze112.pl/…/straz…/ospzabrze/osp-mikulczyce
/https://zabrze112.pl/…/straz…/ospzabrze/osp-konczyce/
https://zabrze112.pl/…/straz…/ospzabrze/osp-grzybowice/
https://zabrze112.pl/…/straz…/ospzabrze/osp-makoszowy/